פתיחת שנה והכנה לימים נוראים

ביקור האדמו”ר מדז’יקוב ויזניץ בישיבת “תורת יעקב” שע”י סולם

יוזמה מבורכת מבית “סולם”- ישיבת “תורת יעקב” ישיבה לבחורים בעלי הפרעות תקשורת בבית שמש. כהמשך לת”ת הפועל שנים רבות בהצלחה גדולה.