ההטבות ניתנות לכל בני המשפחה המחזיקה את כרטיס ההזדהות