1980

40 שנות צמיחה של סולם, שנים של עשיה מקצועית, קידום מחקרים רבי ערך מדעי, המצאת טיפולים פורצי דרך והעלאת המודעות, שינוי עמדות בחברה והשפעה על מדיניות וחקיקה לעולם החינוך המיוחד. אנו מתכבדים לתת לכם הצצה ממה שעומד מאחורי מפעל החיים העצום של ׳סולם׳ לקלף איתנו שכבות ולגלות ולגלול עוד על ציר הפעילות שלנו.

כשמעמיקים מגלים

כולם בשביל אחד

לא מפסיקים לפתוח

פתחנו. גילינו. גדלנו

40 שנות צמיחה של סולם, שנים של עשיה מקצועית, קידום מחקרים רבי ערך מדעי, המצאת טיפולים פורצי דרך והעלאת המודעות, שינוי עמדות בחברה והשפעה על מדיניות וחקיקה לעולם החינוך המיוחד. אנו מתכבדים לתת לכם הצצה ממה שעומד מאחורי מפעל החיים העצום של ׳סולם׳ לקלף איתנו שכבות ולגלות ולגלול עוד על ציר הפעילות שלנו.

2021
EN To English