אמץ ילד!


בסולם, לכל ילד תכניות טיפוליות יחודיות הנותנות מענה למכלול בעיות בכמה תחומים: הקוגנטיביות, המוטוריות, הרגשיות והלימודיות.

התכניות כוללות טיפולים פרא רפואיים יחידניים וקבוצתיים בתחומים מגוונים בהדרכת ובטיפול מיטב אנשי הצוות המקצועי ובעזרת ציוד מתקדם הרבה מאוד מעבר לסל התקצוב הממשלתי הקיים.

אנחנו בסולם מאמינים כי מכלול התרפיות המאסיביות והעקביות הן אלו שמחוללות את השינוי המשמעותי בחייהם של הילדים ומצעידות אותם בקדימה שלב אחד נוסף לקראת חיים טובים ומאושרים יותר.

עלות השלמת טיפולים אלו מסתכם ב 1,000,000 ₪ בשנה.


אמץ ילד

אתה יכול לעזור על ידי חסות על טיפולים של תינוק עד גיל 6 חודשים. "אמץ ילד" ובנה את עולמם.

נקה