הידרותרפיה לפעוטות אוטיסטים


בריכת הידרותרפיה של סולם הנמצאת בסניף הירושלמי שלנו פועלת מאז חודש פברואר 2015. מאז הקמתה, הבריכה נמצאת בשימוש יומיומי, למשך יום שלם, הן עבור ילדי סולם הזקוקים להידרותרפיה והן עבור ילדים ומבוגרים הזקוקים להידרותרפיה , המתגוררים באזור.

זה בבריכה מיוחדת, שרבים מילדינו שוחים את דרכם להצלחה.

המים החמים מרגיעים את השרירים ומאפשרים לתלמידים עם מוגבלויות פיזיות ואחרות עצמאות רבה יותר של התנועה, סיבולת מוגברת, שיפור במיומנויות מוטוריות עדינות וגסות, כמו גם שיפור באמון וביכולות חברתיות טובות יותר. הבריכה מספקת תחושה של חופש ומטפלים מאומנים במיוחד לסייע לתלמידים להגיע אבני דרך בכל תחומי הפיתוח במהלך המפגשים האלו.

בעוד הבריכה נתרמה במלואה, עלויות התוכנית, במיוחד משכורות הידרו-תרפיה, הן משמעותיות. המועצות האזוריות מממנות חלק מהעלות, וכך גם תורמים פרטיים וחלק מההורים המשתתפים. ועל סולם לספק את המימון הנותר.


טיפול הידרותרפיה

אתה יכול לעזור לילדים לשחות את דרכם להצלחה

נקה