גני עיכוב - טלזסטון

גני עיכוב

גני עיכוב - טלז סטון

כתובת: אזניים לתורה 3 קרית יערים

 מנהלת: גב’ אהובה רענן

 טלפון: 02-9968064

 פקס: 02-6338313

 דוא”ל: gantelzstone@gmail.com

 נהלי רישום:

 • למחוק את מה שכתוב ולכתוב במקום:
 • הפניית ועדת זכאות ואפיון מהרשות המקומית.
 • מותנה בהמצאת חוות דעת מקצועית (מסמך קביל)  
 • למידע על המסמכים הנדרשים יש לפנות למחלקת החינוך במועצה המקומית.
 • סולם > מרכזי סולם > גני עיכוב טלזסטון

  גני עיכוב

  גני עיכוב ‘סולם’ בקרית יערים הם מסגרת חינוכית המותאמת לבנים בגילאי 3-7, הסובלים מקשיים משמעותיים בתחום השפתי ו/או המוטורי ו/או הרגשי ו/או החברתי ו/או ההתנהגותי.

   

  והם מעניקים מענה מקצועי לילדים בעלי אינטליגנציה ממוצעת ומעלה אשר סובלים מקשיים שונים אשר מפריעים להם להשתלב במערכות החינוך הרגילות ביישוב.

   

  בגני ‘סולם’ בקרית יערים פועלים כיום ארבעה גנים בהם מקבלים התלמידים מענה לצרכיהם הקוגניטיביים והרגשיים ע”י טיפולים פרה-רפואיים, טיפולים רגשיים, ולמידה מותאמת בקבוצות קטנות.

   

  לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים איישת המותאמת לצרכיו ואשר חותרת לסייע לו לצמצם את הפערים לקראת תפקוד מיטבי בכל התחומים.

   

   

  במקביל ללמידה המדורגת והמותאמת ליכולותיו של כל תלמיד, בגני סולם בקרית יערים מושם דגש על טיפוח התחום הרגשי והחברתי, באמצעות קבוצות טיפוליות העוסקות בהעלאת הדימוי העצמי של התלמיד, בפיתוח מיומנויות חברתיות, בטיפוח המודעות העצמית ובהקניית כלים לוויסות רגשי.

   

  בגני ‘סולם’ לא חוסכים במשאבים ובמאמצים על מנת שהילדים יצמצמו פערים בכל התחומים ויצליחו להשתלב לקראת כיתה א’ בתלמודי התורה שביישוב כשהם מצוידים בכל המיומנויות והכלים הנדרשים על מנת להצליח.

  Skip to content