ריפוי בדיבור


ריפוי בדיבור הינו תחום העוסק בטיפול ושיקום אנשים עם לקויות שונות בתקשורת ובכללן לקויות בדיבור, בהבנה או בהבעת שפה מדוברת בתקשורת אישית ו/או מילולית ובקשיי קריאה וכתיבה.

ריפוי בדיבור הינו הכרחי לצמצום פערים אצל ילדים הסובלים מאוטיזם, מהפרעות בתקשורת, מאיחור התפתחותי ומלקויות שונות.

טיפולי ריפוי בדיבור מסייעים בתחומים שונים:

בתחום הדיבור: ביכולת הטכנית של הפקת השפה, הצבה נכונה של הלשון, הגיה מתאימה של מוצאות הפה התגברות ועקיפה של פגמים במבנה הפה תוך תרגול.

בתחום התקשורת: בהקניית מיומנויות תקשורת וכלים מילוליים להבעה עצמית.

בתחום השפה: בקשיי רצף מילולי, קושי בשליפה שיום וקידום בעלי שפה דלה.

בתחום הפיזי: בקשיי דיבור ואכילה.


לאחר אבחון מתאים, מטופלים הילדים על ידי צוות קלינאי/ות תקשורת שהוכשר לטיפול זה ובאמצעות ציוד מקצועי - טיפולי.