זיאותרפיה


זיאותרפיה- טיפול באמצעות בעלי חיים - הנה שיטה בפסיכותרפיה ובריפוי בעיסוק המסתייעת בבעלי חיים כדי לשפר את בריאותו ואיכות חייו של הילד המטופל.
בעלי החיים יכולים להעניק אהבה וסובלנות ללא תנאי, הם בעלי מגע והתנהגות שונה שמאפשרת לילד לפעול בחופשיות ובכך מספקת סביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח.לטיפול באמצעות בעלי החיים לילדים עם מוגבלויות מספר סיבות המשפיעות עליו לטובה:

  • ההתקשרות ליצור חי ומרגיש המשיב אהבה נוסכת נוחם ועידוד.
  • האחריות המוטלת על המוגבל כלפי בן טיפוחיו חסר האונים מכריחה אותו לצאת מעצמו ומסבך קשייו, ליטול יוזמה ולפעול.
  • ההתמסרות לבעל חיים חסר שיפוטיות מוציאה את הילד הדחוי וחסר הבטחון את החלקים הטובים שבו ומגבירה את בטחונו העצמי.
  • הפעילות המשותפת בהדרכת המטפל מאפשרת לילד להשליך את חוויותיו ועולמו הקשה על חיית -טיפוחו.