ביבליותרפיה


ביבליותרפיה היא שיטת טיפול מתחום הטיפול באמנויות, אשר עושה שימוש בתהליכי קריאה וכתיבה.
בדומה לגישות טיפול אחרות באמנויות, משמשת הביבליותרפיה ככלי המאפשר לעקוף מחסומים רציונליים ולאפשר להגיע ביתר קלות ללא-מודע של הילד.


בטיפול הביבליותרפיה, פוגש הילד את עצמו באמצעות הטקסט, מגיע לתובנה לגבי עצמו ומוצא דרכי התמודדות חדשות לפתרון בעיותיו הרגשיות ו / או החברתיות.


הילד המתקשה שמח להזדהות רגשית עם הדמויות העולות מן הטקסט, כאשר הוא מוצא בדמות מסוימת הקבלה לפחדיו, לתסכוליו ולמועקותיו, ומגלה שאינו לבד בקשייו.


הוא משליך מתכונותיו ומתחושותיו על הדמות, ומוכן גם לקבל על עצמו חלקים מעולמה הפנימי כפי שהוא מגולם בטקסט.
בשלב הבא עשוי הילד להסיק הארה חדשה על בעייתו, היות שמודעותו גוברת למניעיו ולאינטראקציה הסביבתית. תפיסה ריאליסטית של מצבו נותנת בידי הילד כלים לפתרון בעיתו ולהעצמה אישית.