מסיבת חומש מרגשת במיוחד

מסיבת חומש מרגשת במיוחד נערכה בהשתתפות הורי התלמידים בסניף סולם במודיעין עילית המפעיל גני שפה ותקשורת בשפת האידיש.
את המסיבה פתח האדמו”ר מאונגוואר שליט”א שחזק את הילדים באהבת התורה וביראת ה’.
לאחריו שתו בהתרגשות ובצמה את דבריו המיוחדים של המגיד מישרים הר’ שלמה מילר שליט”א.
המסיבה הסתיימה לקול שירתם של ההורים וילדיהם:’טוב לי תורת פיך מאלפי זהב..’
גני סולם במודיעין עילית פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם כלל מוסדות האידיש בעיר, המוסדות מפנים לסולם ילדים מתקשים, מלווים את תקופת לימודם בסולם, משלבים ילדים שמסוגלים לכך לפי המלצת המערכת ובסוף התקופה קולטים בחזרה את הילדים המתאימים לחינוך הרגיל.
Share on print
Share on twitter
Share on whatsapp
0

היה מעניין? יש עוד:

0