תרפיה באומנות

בית  >  גישות טיפול >  תרפיה באומנות

תרפיה באומנות

האמנות בכללה משמשת כלי לבטוי עולמו הפנימי של היוצר ופעמים אף את הבלתי נודע.
תרפיה באמנות מבוססת על הנחה זו ומאמינה כי עצם יצירת אמנות היא תהליך מרפא.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים מתמודדים עם תסכולים רבים, קשיים רגשיים ודחיה חברתית בעוצמות שהם אינם יכולים להכילם, הטעינות הרגשית משליכה בהכרח על עולמם הקוגנטיבי וחוסמת את הערוצים והאנרגיות ללמידה ואף גורמת לנסיגה בכל התחומים. 

השמוש החופשי בחומרים כמו: מכחול, חול, צבעים שונים ומגוון ססגוני של חומרי גלם מאפשרים לילד בזמן הטיפול לתת ביטוי לתחושותיו ולהביאן לפורקן.

כאשר תהליך היצירה מודרך בעדינות על ידי המטפל ונותן מקום להתפרקות זו הילד חושף את עצמו לעולמו הפנימי ועל ידי כך ניתן לסייע לו ולמקד את תכניות הטיפול בו ביעילות רבה יותר.

 
תרפיה אומנות פנימי 2
תרפיה בגני עיכוב