תוכנית ADL

בית  >  גישות טיפול >  תוכנית ADL

תוכנית ADL

הלקויות מהן סובלים ילדי סולם, משליכות על התנהלותם הסביבתית. הרגלים נורמטיביים המובנים מאליהם לכל ילד, אינם נקלטים אצלם באופן טבעי. שמירת היגיינה אישית, אסתטיקה, כישורים בינאישיים, התארגנות בשטח הביתי והסביבתי – כל אלה מצריכים השקעה של למידה מאומצת ושיטתית לרכישת התנהגות נורמטיבית ונאותה.
היעד הראשי בסולם הוא, הכשרת הבוגרים בעלי הצרכים המיוחדים לחיים עצמאיים ומשולבים בקהילה. לצורך כך יש ללמוד ולתרגל כישורי חיים וקודי התנהגות נורמטיביים בחברה. 

פעולות בסיסיות תדרושנה תרגול מפרך ועקבי לאורך שנים: התמצאות במרחב; שימוש נכון בגוף; היגיינה אישית והופעה חיצונית; שימוש נכון במטבח; תפקוד במקומות ציבוריים – אלו הם רק חלק מן הנושאים הנלמדים המוטמעים במסגרת תכנית כישורי החיים הכוללנית. 

במסגרת התכנית מאותרות נקודות התורף ונקודות החוזק בקרב כל אחד מן הילדים. תרפיסטיות ופסיכולוגיות בונות תכנית צמיחה אישית המורכבת ממשימות: הכנה לקראתן, התנסות בתנאי שטח והפקת לקחים לאחריהן. 
תכנית ADL המופעלת בסבלנות ובעקביות לאורך השנים מעצימה את בוגרי סולם והופכת אותם מנטל לחברה לנכס תורם, המשתלב בקהילה בטבעיות ובחן והתוצאות בשטח מוכחות.
 
רוצה להיות
שותף וחלק מאיתנו?

אנחנו עם הצוות המקצועי והמתנדבים המופלאים שלנו, עושים הכל על מנת לקדם ולפתח את ילדי סולם.

גם אתה יכול לקחת חלק ולסייע בתרומה, כל תרומה, אפילו קטנה, זו עזרה אדירה בשבילנו!

Skip to content