תקשורת חלופית תומכת


ילדים עם אוטיזם או בעלי עיכוב התפתחותי סובלים מקשיי דיבור ושפה או לא מדברים כלל, על מנת להביע את עצמם ולתפקד כראוי למרות מוגבלותם, הם נעזרים רבות במחשבי תקשורת, אייפדים מכשירי פלט קוליים או לוחות תקשורת, עזרים אלו נקראים תקשורת תומכת חלופית ומהווים כלי להעצמת בטחונם העצמי, לקידום תקשורת ושפה וגורמים להגברת מוטיבציה, שיפור מיומנויות פיתוח יכולת עיסוק ומשחק עצמי, כהכנה מיטבית לשילובם בקהילה.

במרכז תת"ח (לתקשורת חלופית תומכת) של סולם בירושלים, נהנים עשרות ילדים, הורים וצוות מקצועי מספריית השאלה, הדרכה ומוקד הכשרה לשמוש בכלים טכנולוגיים אלו תוך התאמה מקסימלית לצרכיהם.