פרוייקטים מיוחדים


אמניות הבמה

חלק משמעותי לקחה 'סולם' בכנס 'המיוחד' שהתקיים ב6 לחודש, יחד עם עמותות וארגונים נוספים הפועלים בנושאי חינוך, רווחה, שילוב ושיקום.

אמץ ילד

חלק משמעותי לקחה 'סולם' בכנס 'המיוחד' שהתקיים ב6 לחודש, יחד עם עמותות וארגונים נוספים הפועלים בנושאי חינוך, רווחה, שילוב ושיקום.

תוכנית כישורי חיים

חלק משמעותי לקחה 'סולם' בכנס 'המיוחד' שהתקיים ב6 לחודש, יחד עם עמותות וארגונים נוספים הפועלים בנושאי חינוך, רווחה, שילוב ושיקום.

תת"ח

חלק משמעותי לקחה 'סולם' בכנס 'המיוחד' שהתקיים ב6 לחודש, יחד עם עמותות וארגונים נוספים הפועלים בנושאי חינוך, רווחה, שילוב ושיקום.